”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Все, кому интересно как живут наши бывшие соотечественники в Молдавии, общаются здесь.

”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:15

STATI ADMITE: LIMBA ROMÂNĂ SI “LIMBA MOLDOVENEASCA” SUNT IDENTICE!

Motto: “Incontestabil, forma literară, cea mai elevată a ‘limbii moldoveneşti’, forma cultă, prelucrată de scriitori şi lingvişti, este identică cu forma literară a limbii româneşti” (Vasile Stati, “creatorul unei limbi şi al unui dicţionar false”)

Gabriel Teodor Gherasim, New-York
http://ro.altermedia.info/cealalta-romanie/stati-adm...

Interviu acordat vremea.net, măscăriciul ‘creator’ comunist Vasile Stati admite propria sa minciună în numeroase rânduri. Vasile Stati, reamintim, este infamul autor al fiţuicii cu pretenţii caragieleşti chemată “Dicţionar Moldo-Român” (sic!). Apărută în iulie 2003, într-un tiraj zeflemitor de mic, ca o zvâcnire de ‘restalinism patriotic’ (expresia îmi aparţine!) a trezit când ilaritatea, când revolta etnicilor români de pe ambele maluri de Prut, cât şi consternarea lingviştilor romanişti din toata lumea, cu sprijin numai de la cei pentru care românii încă trebuie împărţiţi în etnici români şi ‘etnici’ moldoveni, adică ruşii şi trepăduşii lor locali.

Redăm aici unele din declaraţiile auto-incriminante ale lui Stati din acest interviu, cu sublinierile de rigoare. Numele ziaristului nu este dezvăluit de editorul Vremii:
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:16

★ “Sunteţi primul care a realizat acest proiect?

V.Stati: Încă din 1917 a fost planificată apariţia primului dicţionar moldovenesc-românesc, din păcate, din motive politice, acesta nu a apărut.
◆[nota bene, reamintim: în 1917 comuniştii ruşi au venit la putere şi au inventat o limba nouă: ‘limba moldovenească‘. Alfabetul roman a fost forţat abandonat pentru cel chirilic şi intenţia ‘limbii’ era de a crea un nou popor: ‘poporul moldovenesc’, care fiind deci ‘diferit’ de cel românesc, ar fi justificat ruperea Basarabiei, Bugeacului şi a Nordului Bucovinei/Herţa din corpul României şi ocuparea lor de către ruşi -planul a ţinut din 1939 până în 1989. Reamintim că ‘motivele politice’ menţionate de Stati, au fost votarea Parlamentului Moldovei, chemat ‘Sfatul Ţării’ în mod democratic, în 1918, pentru reunificarea Basarabiei la Patria Mamă, România. Si în prezent, acest lucru este prezentat de către trepăduşii ruşilor la Chişinău drept ‘ocupaţia fascistă a României’.]
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:18

★ Ce v-a condus la crearea lui? Într-adevăr este o diferenţă atât de mare între limba română şi cea moldovenească, încât să fie vorba de limbi diferite?

Stati: Atât limba română, cât şi cea moldovenească sunt limbi de origine romanică. “Incontestabil, forma literară, cea mai elevată a limbii moldoveneşti, forma cultă, prelucrată de scriitori şi lingvişti, este identică cu forma literară a limbii româneşti. ◆[nota bene: adică, nu că spun dar zic că-s una şi aceeaşi limbă prima oară; dar la piaţă cum se înţeleg românii şi ‘moldovenii’; cu traducători academicieni?] Dar, aşa cum bine ştiţi, nu există nimic perfect identic, cu atât mai mult în sfera spirituală, inclusiv cea lingvistică. Aşa cum se deosebeşte limba cehă vorbită în nord-vestul ţării de cea din sud, chiar dacă există o singură limbă cehă literară ◆[deci Stati reafirmă a doua oară că limba ‘moldovenească‘ este una şi aceeaşi cu cea româneasca]… Nimeni nu poate contesta faptul că limba noastră s-a aflat sub influenţa diferiţilor factori geografici, etnici, culturali şi politici ◆[nota bene. la fel şi rusa vorbită încă în Alaska după cumpărarea regiunei de la ruşi de către americani, acum două secole, fără ca cineva să insinueze că ruşii de acolo ar vorbi…alaskana].
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:20

★ Despre ce fel de diferenţe este vorba între limba română şi cea ‘moldovenească’?

Stati: Bineînţeles, aveţi dreptul să întrebaţi, în ce constă specificul? … Am luat cele patru volume ale Dicţionarului limbii române literare contemporane, apărut în anii 1955-1957, proiect comun al Universităţilor din Cluj şi Bucureşti. ◆[nota bene: De ce anume din acei ani? Pentru cei mai puţini versaţi cu acea perioada: oamenii supravieţuiau şi mureau într-un Stalinism feroce în România şi în Ţară avea loc falsificarea întregii esenţe româneşti. De la ‘dicţionare’ la ‘istorie’ totul era rusificat şi manipulat de către trepăduşii Armatei Criminale Roşii din România. Ca o ilustraţie, în acea perioadă Braşovul devenise peste noapte … ‘Oraşul Stalin’] Acolo, practic, la fiecare pagină găsiţi în paranteză de două-trei ori “mold.”, adică prescurtarea pentru limba moldovenească. ◆[nota bene, abreviaţia mold. se referă la regionalismul unei limbi, NU la altă limbă] …Subliniez că este vorba de o lucrare ştiinţifică românească, creată de lingvişti români. Am folosit, pe cît ne-a permis volumul, bogăţia surprinzătoare de cuvinte/forme localizate şi caracterizate Mold., Bucov., Mold, Bucov., Trans.
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:21

★ Deci baza dicţionarului dumneavoastră o constituie publicaţiile deja existente?

Stati: Da. Eu nu sunt un aşa primitiv, cum îşi închipuie marii noştri prieteni români. Eu ştiu ce-au scris ei, ştiu ce-au scris ai noştri şi ce-au scris ruşii. Citesc literatura de specialitate…Nu vă place? Faceţi-vă un alt dicţionar! ◆[nota bene, pe când un ‘dicţionar olteano-bănăţeano-transilvăneano-dobrogeano-ş.a., ca să deveniţi, conform acestei deluzii un…’poliglot’ român?]

★ Şi opera scriitorilor moldoveni? Nu v-aţi inspirat şi din limba lor?

Stati: Ba da, colecţiile de clasici ai literaturii moldoveneşti constituie o altă sursă a dicţionarului meu, nu mai puţin importantă. Ştiţi că în anul 1862 o parte a Moldovei de dincolo de Prut, aceea dintre Carpaţi şi râul Prut, -o altă parte – de nord a devenit parte componentă a imperiului Austro-Ungar-, a fost alipită Valahiei. Iar marii clasici moldoveni Mihail Eminescu ◆[nota bene: Eminescu a spus: Suntem Români şi Punctum şi a scris enorm asupra drepturilor românilor din Basarabia, ocupaţi de ruşi], Ion Creangă, Konstantin Negruzzi şi Vasile Alecsandri, cei care au pus bazele viitoarei limbi literare comune, cu toţii s-au născut în Moldova! Şi toţi au fost purtători ai limbii moldoveneşti, în al cărei mediu au crescut. Deşi au scris în componenţa României, limba li s-a format în copilărie ◆[nota bene. a treia oară când Stati admite că ‘moldoveneasca’ d-lui şi româna sunt identice, din moment ce nici unul din aceşti iluminaţi n-au avut nevoie de ‘dicţionare’ pentru a-şi învăţa limba română ‘străină‘]. Nu vreau să pun la îndoială…forma comună a limbii literare naţionale moldoveneşti şi a limbii naţionale româneşti, aceasta ar fi o prostie ◆[nota bene. a patra oară când Stati admite că limba ‘moldovenească‘ şi cea românească sunt una şi aceeaşi].
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:21

★ Mi se pare că ne tot învârtim în jurul aceluiaşi lucru. Puteţi preciza încă o dată relaţia dintre limba română şi ‘limba moldovenească’? Este ‘limba moldovenească’ un dialect al limbii literare române, sau este vorba de o limbă de sine stătătoare? Tot nu mi-e clar…

Stati: …Domnule ziarist, daţi-ne, în sfârşit, dreptul să ne numim, cum vrem ◆[nota bene la fel şi un nebun se poate crede Napoleon, nu înseamnă însă că şi trebuie să scrie un dicţionar al ‘limbii corsicane’]. Se ştie bine, că una din problemele nelămurite, dintre cele mai controversate din lingvistică, este relaţia dintre limbă şi dialect. Nimeni nu ştie cum e; o şcoală crede una, altă şcoală altceva, iar a treia interpretează altfel. Nu sunt criterii. Şi cred că nu vor fi niciodată ◆[nota bene: în realitate, conform marelui Constantin Noica, limba română are dialecte ale aceleiaşi limbi româneşti la aromâni-vlahi-megleno şi istro-români, pe când românii dintre Nistru şi Tisa vorbesc cu graiuri; graiurile sunt numai inflexii fine regionale ale aceleiaşi limbi, cu specificităţile locale, care însă sunt aşa de minore încât nici măcar dialecte nu se pot chema, darămi-te limbi de sine stătătoare].

★ După părerea dumneavostră, nu este bine să se folosească cuvântul “dialect” pentru limba moldovenească?

Stati: Este extrem de incorect… Sârbii şi croaţii au vrut să-şi numească limba sârbo-croată şi doar nu demult au început să le separe: sîrbă şi croată. Este vorba de o atitudine pur politică. ◆[nota bene: în realitate sârba este croata scrisă cu alfabet chirilic, iar croata este sârba scrisă cu alfabet latinesc; deci folosind acelaşi exemplu, când ‘moldoveneasca’ a revenit la alfabetul latinesc în 1989, nici măcar ca aspect vizual n-a mai fost limbă ‘diferită‘ de limba română; într-adevăr, ‘moldoveneasca’ este o invenţie pur politică].
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:23

★ Are şi limba moldovenească dialectele sale?

Stati: Sigur că da! Unul este la nord-vest, în regiunea Cernăuţi, altul în judeţul Rîbniţa dincolo de Nistru, acolo folosesc “şi” pentru “ce”. În sud-vestul Moldovei, în raionul Vulcăneşti avem câteva trăsături ale limbii valahe, acolo spun “ci”. Uzual, moldovenii pronunţă fonetic “şi” pentru “ce” ◆[nota bene: de unde a mai sărit şi ‘limba valahă‘? Sau Stati se crede acum Ivan Turbincă?]

★ De ce şi astăzi se scrie limba moldovenească cu litere chirilice în regiunea Transnistriei?

Stati: Atât alfabetul latin, cât şi cel chirilic au plusurile şi minusurile lor ◆[nota bene: se vede că Stati nu-i numai nebun, ci şi amnezic; altfel cum s-ar explica lipsa menţionării impunerii forţate a alfabetului chirilic românilor transnistrieni de către armata de ocupaţie rusească a 14-a, încă staţionată acolo abuziv?]

★ Şi de ce este atât de politizată această problemă, după părerea dumneavoastră?

Stati: Propaganda românească a îndoctrinat Europa cu basme, adică minciuni româneşti că noi, chipurile, nici până la ora actuală nu ştim cine suntem. Şapte sute de ani noi am ştiut cine suntem, iar acum, după cum declară ei, nu ştim ◆[nota bene: Vlad Ţepeş şi Stefan cel Mare erau veri primari; taţii lor erau fraţi; bunicul lor era român; de când le-au trebuit vre-unuia un ‘dicţionar’ ca să se înţeleagă cu celălalţi?]

★ Dar România nu este singura ţară care pune această problemă. Când şi-a încheiat mandatul ambasadoarea americană Pamela Hyde-Smyth, s-a exprimat foarte clar în această problemă…

Stati: Ne-am obişnuit deja că permanent vine cineva la noi şi ne învaţă cine suntem. Fie el ceh, neamţ sau american ◆[nota bene: numai ruşii ocupanţi sunt ‘eliberatori’?]…”
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение nedurak 22 янв 2011, 07:23

★ În concluzie: un proverb românesc spune, minciuna are picioare scurte. Si ca atare, când Stati a fost luat din scurt a admis implicit că a comis o fraudă. O întrebare retroactivă a acestui interviu ar fii fost: în ce limbă a avut loc interviul cu ziaristul din România, Tovarăşe Stati: româneşte sau ‘moldoveneşte’? Si de câte ori a trebuit interlocutorul dumneavoastră să recurgă la vre-un ‘dicţionar’ ca să vă înţeleagă? Acolo vă şi este răspunsul final. ★

http://ro.altermedia.info/cealalta-romanie/stati-adm...
Аватар пользователя
nedurak
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 01 янв 2011, 21:10

Re: ”Dicționarul” lui V.Stati (interviu)

Сообщение teroni 22 авг 2011, 01:37

Dicționarul lui Statiev este un gest de genocid lingvistic, noi bucovinenii, basarabenii o să vorbim limba română. Avem graiul strămoșesc îl numim moldovenesc, avem limba națională o numim româna. Deci cuvintele din dicționarul cela românofob sunt niște sinonime românești.
Аватар пользователя
teroni
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 21:48


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в Молдавия

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1